Espanyol Anglès Català

Benvingut a

la teva aplicació de Camins Escolars

Definició
del servei

Trazeo és una aplicació que permet monitoritzar, gestionar i promoure els pedibusos de la teva població; aportant valor a totes les parts del projecte: famílies, tècnics i Ajuntament.

Per a les
famílies


Aportem un complement a les famílies que sol·liciten els camins escolars, permetent:

Notificacions en temps real

Gestió de grups de pedibús

Registrar als infant en un pedibús

Comptar amb un xat per a incidències

Families

Per als
Ajuntaments


Oferim un suport digital per els camins escolars que permet als Ajuntaments:

Recollir dades i accedir a estadístiques

Analitzar l'evolució de participació

Premiar i motivar la participació

Crear un sistema de medalles

Town Councils