Espanyol Anglès Català

Política de
Privacitat

Responsables del tractament de les teves dades personals

Trazeo és un lloc web i una aplicació mòbil el propietari és Sopinet Software SL (des d'ara Sopinet). El responsable del tractament de les teves dades en aquest portal web és Sopinet, amb domicili en C / Mestre Priego López nº 43, CP 14004 Còrdova, Espanya.

Qui és el Delegat de protecció de dades?

En última instància, el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal és Sopinet. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça postal de l'empresa o al mail hola@trazeo.com

Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

Les teves dades de caràcter personal han estat recollides a través de les relacions prèvies que has mantingut amb Sopinet, o amb motiu de les relacions que has mantingut en l'actualitat amb la nostra entitat, bé per haver estat client, per haver participat en alguna de les nostres campanyes , o bé per haver sol·licitat informació o pressupostos sobre una possible col·laboració amb la companyia.

Dades personals que tractem

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s'exposen són els següents:

 • Dades necessàries per a mantenir la relació amb tu:
  • Nom i cognoms / Nom de l'empresa
  • DNI / CIF
  • Edat
  • Sexe
  • Idioma de preferència
  • Zona horària
  • E-mail
  • Telèfon
  • Direcció postal
  • Aportació econòmica / Dades de facturació
 • En el cas que ens hagis facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes amb tu, també podem disposar de les dades següents:
  • Estudis
  • Nombre de fills
  • Estat civil
  • Professió
  • Ocupació

També et informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Sopinet, inclosos els que ens aportacions mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d' aquestes xarxes socials o aplicacions.

Ús de les teves dades personals

Per complir amb les finalitats de l'empresa, tractem les dades que ens has facilitat amb els següents objectiu:

 • Enviar informació sobre Sopinet via SMS, Telèfon, Mail o correu postal, fins i tot quan la nostra relació hagi termiando, i llevat que l'interessat manifesti el contrari.
 • Convidar actes o esdeveniments que organitzi Sopinet
 • Realització d'enquestes de satisfacció
 • Activitats bàsiques d'elaboració de perfils, d'acord amb la informació que directametne ens has proporcionat, i destianda a assegurar l'adequada gestió de les anteriors activitats.
 • A més a també tractarem les teves dades per i enviament de comunicacions promocionals sobre les activitats i campanyes de l'empresa.
 • Per contactar amb els clients sobre els projectes que s'estan desenvolupant al costat d'ells, per feedback, correcció d'errors, lliurament de projectes o emissió de factures.

L'interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol moment, enviant un mail a info@sopinet.com o dirigint una sol·licitud a l'adreça postal de l'empresa, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Per quin motiu podem tractar amb les teves dades personals?

El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la seva relació amb Sopinet com a soci, treballador o client, està legitimat en resultar necessari per a complir les obligacions contractuals derivades d'aquesta relació.

El tractament de les teves dades personals per a l'enviament d'informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de Sopinet són similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Tractament de les teves dades amb tercers

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Sopinet està subjecta per la seva activitat.
 • Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis.
 • Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Sopinet hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Sopinet té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.
 • Si en el futur Sopinet realitzés altres cessions de dades personals, et s'informarà oportunament.

Transferències internacionals de dades

Sopinet té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea (d'ara endavant "Tercers Països"). Aquests proveïdors han subscrit amb Sopinet els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades

Durant quant de temps guardarem les seves dades?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb Sopinet i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran sols a efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

Quins són els teus drets com a usuari?

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si consideres que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
 • Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu ectrónica, o de la seva adreça postal.