Espanyol Anglès Català

¿Qui
som?

Trazeo: l'aplicació de Camins Escolars Segurs és una eina de Sopinet Software S.L. - Som una empresa especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions mòbils i webs innovadores amb més de 4 anys d'experiència desenvolupant projectes únics. Més informació a Sopinet

El Projecte Trazeo neix com una eina de gestió de Camins Escolars Segurs per a infants. Gràcies a la participació dels experts en Camins Escolars: Pedro Pérez, Eva Puche, Rafael Obrero i Sopinet Software S.L., el projecte es desenvolupa como una alternativa i investigació sobre l'aplicació de pedibusos entre els anys 2013 i 2017.

A partir del curs 2017/2018 Trazeo es consolida com una eina tecnològica per gestionar pedibusos per part de Institucions i Ajuntaments, passant a deixar en mans d'aquests organismes i altres Consultores de Camins Escolars la gestió en si dels seus projectes i centrant-nos en recolzar la capa tecnològica que el nostre sistema facilita.

Who

Equip

Fernando Hidalgo

CEO

Daniel Meijer Cañete

CTO

Pau Gallinat O'Callaghan

CMO

Pedro Pérez

Advisor